Verkostoveden laadusta Humppilassa

Vedenlaadun tarkkailusta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta, terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Verkostovetemme on tutkituilta osilta hyvää talousvettä.
Tarkemman tutkimusselosteen saat auki tästä.

Vedenottamoiden tämän hetkiset jakelualueet näet täältä.

Jokioisille myytävä tukkuvesi toimitetaan Koiviston vedenottamolta, Punkalaitumelle myytävä tukkuvesi puolestaan Murron vedenottamolta.

Verkostovesi on Humppilassa Koiviston ja Murron vedenottamoiden alueilla pehmeää, Huhdin vedenottamon alueella puolestaan keskikovaa. Veden kovuutta on tutkittu viimeksi 15.8.2018. Veden kovuus vaihtelee vedenottamoittain seuraavasti (vedenottamo / SI-järjestelmän mukainen kovuusaste mmol/l / saksalaisen järjestelmän mukainen kovuusaste ºdH):
- Koivisto / 0,63 mmol/l / 3,5 ºdH
- Huhti / 1,2 mmol/l / 6,9 ºdH
- Murto / 0,92 mmol/l / 5,2 ºdH

Veden syövyttävyyttä on arvioitu viimeksi 21.2.2018. Tehtyjen tutkimusten mukaan verkostovesi ei ole syövyttävää Humppilassa (talousvesiasetuksen 461/2000 soveltamisopas, syövyttävyysindeksin laskenta). Syövyttävyysindeksin tulee asetuksen soveltamisoppaan mukaan olla vähintään 1,5. Laskettu indeksi on vedenottamoittain seuraava:
- Koivisto 1,98
- Huhti 3,53
- Murto 2,75