Tietosuojaseloste

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. Näitä periaatteita ovat mm. henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi ja täsmällisyys ja tietojen säilytyksen rajoittaminen.

Asiakkaitamme koskevan tietosuojaselosteen saat auki tästä.

Saat selosteen halutessasi sähköpostitse / postitse kotiisi kirjallisesti laittamalla meille pyynnön osoitteeseen palaute(a)humppilanvesi.fi. Laita viestisi otsikoksi "Tietosuojaselosteen tilaus" ja kirjoita nimesi sekä postiosoitteesi viestikenttään.

Humppilan Vesihuolto Oy:n henkilötietojen tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaa Mika Syrjälä /
mika.syrjala(a)humppilanvesi.fi. Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia henkilötietoja, kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät. Kysyjään otetaan yhteyttä erikseen ja kysytään tarkemmat tarvittavat tiedot.