Tilinpäätös 31.12.2016

Humppilan Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin 28.6.2017. Kokouksessa oli edustettuna 40 osaketta yhtiön 250 osakkeesta.

Kokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2016 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitus ja toimitusjohtaja) vuodelta 2016. Tilikauden tulos -5.579,25 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei osakkaille jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitus jatkaa ennallaan. Hallitukseen jäsenet ovat Jaakko Heikkilä (pj), Markku Aalto, Reijo Syrjälä, Olavi Ketola ja Juha Kopra.

Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Salla Saarinen KHT ja varatilintarkastajana Samuli Hakala HTM.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin yhtiölle talousarvio toimintavuodelle 2017. Puhtaan veden hintaa päätettiin nostaa 0,15 euroa kuutiolta (+alv), perusmaksu päätettiin pitää ennallaan. Puhtaan veden arvonlisäveroton kuutiohinta 1.5.2017 lukien on siis 1,15 euroa, arvonlisän sisältävä kuutiohinta puolestaan 1,43 euroa.

Vesihuoltolain 20§:n mukaisesti vesilaitoksen tulee julkistaa tilinpäätöksensä julkisessa tietoverkossa. Julkistettavia asioita ovat yhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Mikäli yhtiöllä on vesiliiketoiminnan lisäksi muita liiketoimintoja, tulee eri toiminnot eriyttää toisistaan omilla laskelmillaan. Lisäksi kirjanpitolain, osakeyhtiölain ja vesihuoltolain mukaiset toimintakertomustiedot ovat julkisia, samoin vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Em. tiedot sisältävän lyhennysotteen tilinpäätöksestä saat auki tästä. Tilintarkastuskertomuksen saat auki tästä.