Uutiset

Muistathan juoksuttaa juomavetesi?

Share |
05.03.2018

Kiinteistöjen vesijohdoista ja vesihanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia - jos vesi on seissyt kiinteistön putkistossa tuntikausia tai käytössä on alle vuoden ikäiset vesikalusteet. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistossa tehdystä diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea. Veden juoksuttaminen poisti haitalliset metallipitoisuudet.

Muista siis juoksuttaa vettä vähintään 10 sekuntia ja joka tapauksessa niin kauan että vesi tuntuu selkeästi kylmältä aina, kun käytät hanavettä juomavetenä tai ruoanlaittoon. Tämä kannattaa muistaa erityisesti aamuisin, työpäivän päätteeksi kotiinpalatessa tai vaikkapa lomalta kotiutuessa. Käytä juoksuttamasi vesi esim. huonekasvien kasteluun tai wc:n huuhteluun, niin vettä ei mene hukkaan. ;)

vesihana.jpg
Kuva. Juoksuta vettä ennen sen käyttämistä ruoanlaittoon tai juomiseen, kunnes se tuntuu kylmältä!

Aalto-yliopiston diplomityönä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että hanaveden metallipitoisuudet olivat sitä korkeammat, mitä kauemmin vesi oli seissyt vesijohdoissa. Seisotusajan lisäksi veden metallipitoisuuteen vaikutti kiinteistön hanan ja putkiston ikä sekä niissä käytetyt materiaalit. Nikkeliä liukeni veteen erityisesti kiinteistöissä, joissa hana oli uusittu alle vuotta aiemmin ja kuparia kiinteistöissä, joissa kupariputket olivat alle vuoden vanhoja. Nikkeli oli todennäköisesti peräisin hanan nikkeli-kromipinnoitteesta. Lyijyä voi liueta veteen messinkiosista, kuten hanoista ja vesijohtojen liitoskappaleista.

  • Talousveden nikkelipitoisuuden enimmäisarvo ylittyi litran vesinäytteissä kolmasosassa kohteista, kun vesi oli seisonut käyttämättömänä yli 8 tunnin ajan. Nikkelin pitoisuus laski kuitenkin turvalliselle tasolle heti, kun hanan sisällä seissyt vesi oli laskettu pois.
  • Lyijyn osalta enimmäisarvo ylitti laatusuosituksen seisoneessa vedessä yhdessä näytepisteessä ja oli lisäksi lähellä raja-arvoa muutamassa näytepisteessä. Pitoisuus laski kuitenkin alemmalle tasolle heti, kun hanan sisällä seissyt vesi oli laskettu pois.
  • Kuparipitoisuus oli koholla muutamassa kohteessa, mutta sille asetettu laatuvaatimus ei ylittynyt. Kuparinkin pitoisuus laski alemmalle tasolle heti, kun hanan sisällä seissyt vesi oli laskettu pois.

Tutkimuksen taustalla oleva EU:n juomavesidirektiivin muutos edellyttää, että kuparin, lyijyn ja nikkelin pitoisuudet kylmässä hanavedessä tutkitaan jatkossa näytteestä, joka on otettu ilman veden juoksuttamista. Tämä aiheuttaa muutoksia myös vesinäytteiden ottoon, koska tutkittava vesinäyte tulee ottaa ennen kuin kiinteistössä on käytetty vettä esim. aamulla. Uuden näytteenottotavan tarkoituksena on auttaa havaitsemaan kiinteistöjen vesikalusteiden ja -johtojen mahdollinen heikentävä vaikutus veden laatuun. Jos talousveden metallipitoisuuksissa löydetään ylityksiä, selvitetään, löytyykö syy kiinteistön vesijärjestelmästä vai vesilaitoksen toimittamasta vedestä. Sen jälkeen terveydensuojeluviranomainen velvoittaa vastuutahon korjaamaan tilanteen.

Linkki Meri Sipilän diplomityöhön Kiinteistöjen vesijohdoista ja -kalusteista talousveteen liukenevat metallit.

Aikaisemmat uutiset

07.02.2019KORJATTU / Runkovesijohdon rikkoutuminen 7.2.2019 Alhonkulmalla
21.01.2019Miksi vesiputket jäätyvät kun pakkanen laskee?
15.01.2019KORJATTU / Verkostovuoto Jokioisilla 15.1.2019
19.12.2018Verkostovetemme laadusta
07.12.2018Venttiileitä kadoksissa?
07.12.2018Uutiskirjeiden lähetys toimii jälleen
20.11.2018KORJATTU / Sähkökatkon vaikutus vedenjakeluun 22.11.2018
24.09.2018Vedenjakelualueet vedenottamoittain
26.08.2018Kuivuuden vaikutus vesistöihin
24.05.2018Asiakasrekisterimme tietosuojaseloste

Siirry arkistoon »